KARTA INFORMACYJNA

DLA PRZYSZ┼üYCH KONTRAHENT├ôW, PODMIOT├ôW ZAINTERESOWANYCH WSP├ô┼üPRAC─ä I SK┼üADAJ─äCYCH OFERTY W POST─śPOWANIACH PRZETARGOWYCH, AUKCJACH I LICYTACJACH, W TYM OS├ôB KONTAKTOWYCH I UPOWA┼╗NIONYCH DO REPREZENTACJI PO STRONIE TYCH PODMIOT├ôW

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EkoProHut sp. z o.o. z siedzib─ů w Gliwicach, (44-109), ul. Anny Jagiellonki 45, o nr NIP: 9691197776, o nr REGON: 276542230, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w przez S─ůd Rejestrowy w Gliwicach pod nr KRS: 0000150756.

Z Administratorem mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

 1. listownie na adres : Gliwice, (44-109), ul. Anny Jagiellonki 45,
 2. e- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce obs┼éugi JavaScript.

2. Podstawa prawna ochrony danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane s─ů zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych, dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ) oraz obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa krajowego wydane w zakresie uzupe┼énienia wy┼╝ej opisanego Rozporz─ůdzenia.
Celem RODO jest zapewnienie bezpiecze┼ästwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniej─ůcych zagro┼╝e┼ä i form ich przetwarzania.

3. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawami przetwarzania danych osobowych s─ů:

 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, uwzgl─Ödniona w korespondencji, lub
 • o┼Ťwiadczenie w zakresie wymaganym dla okre┼Ťlonych czynno┼Ťci,
 • umowy

  ÔÖŽ Wym├│g podania danych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze, obowi─ůzek podania danych jest wymogiem ustawowym. Natomiast, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora, obowi─ůzek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, jest dobrowolne, jednak jest niezb─Ödne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

  ÔÖŽ Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu:

 1. zmierzaj─ůcych do zawarcia, zawarcia i wykonania umowy ÔÇô podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji ÔÇô podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu realizacji obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci prawa podatkowego przepis├│w o rachunkowo┼Ťci oraz przepis├│w k.s.h. ÔÇô podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celach analitycznych i statystycznych ÔÇô podstaw─ů przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przy czym, uzasadnionym interesem Administratora jest analiza wynik├│w prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, opracowywanie strategii i prognoz oraz badanie satysfakcji kontrahent├│w;
 5. zapewnienia komunikacji pomi─Ödzy Stronami ÔÇô podstaw─ů przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 6. prowadzenia dzia┼éa┼ä marketingowych w┼éasnych produkt├│w i us┼éug bez wykorzystania ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie dzia┼éa┼ä promuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç Administratora;
 7. w przypadku wyra┼╝enia przez Pani─ů/Pana zgody, w celu prowadzenia dzia┼éa┼ä marketingowych w┼éasnych produkt├│w i us┼éug z wykorzystaniem ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepis├│w innych ustaw wymagaj─ůcych zgody na takie dzia┼éania;
 8. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegaj─ůcego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszcze┼ä lub obronie przez roszczeniami ÔÇô podstaw─ů przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  ÔÖŽ Dane os├│b kontaktowych, pe┼énomocnik├│w lub innych os├│b dzia┼éaj─ůcych w imieniu kontrahenta b─Öd─ů przetwarzane w celach:

 1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonania Umowy, w szczeg├│lno┼Ťci dla cel├│w identyfikacji os├│b uprawnionych do realizacji zada┼ä okre┼Ťlonych Umow─ů, w tym os├│b wskazanych do kontaktu, pe┼énomocnik├│w, os├│b maj─ůcych dost─Öp do informacji poufnych Administratora lub innych os├│b dzia┼éaj─ůcych w imieniu podmiotu, z kt├│rym Administrator zawar┼éa Umow─Ö ÔÇô w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegaj─ůcego na dzia┼éaniach zwi─ůzanych z ustaleniem warunk├│w zawarcia Umowy, u┼éatwieniu komunikacji zwi─ůzanej z jej wykonaniem, a tak┼╝e ustaleniem os├│b odpowiedzialnych za realizacj─Ö i uprawnionych do kontakt├│w w ramach wykonywania Umowy oraz zapewnieniu bezpiecze┼ästwa obiekt├│w i bezpiecze┼ästwa informacji poufnych (tajemnicy przedsi─Öbiorstwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. archiwizacji w zakresie niezb─Ödnym dla wykonania obowi─ůzk├│w prawnych, w szczeg├│lno┼Ťci przepis├│w podatkowych, przepis├│w o rachunkowo┼Ťci ÔÇô w celu wykonania obowi─ůzku na┼éo┼╝onego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia roszcze┼ä lub obrony przed roszczeniami ÔÇô w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegaj─ůcego na dochodzeniu swoich praw maj─ůtkowych lub niemaj─ůtkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami og├│lnymi, w szczeg├│lno┼Ťci Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. analitycznych i statystycznych ÔÇô w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegaj─ůcego na analizie wynik├│w prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji kontrahent├│w (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5. Prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů

Osoby, kt├│rych dane dotycz─ů, maj─ů prawo:

 1. dost─Öpu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usuni─Öcia danych osobowych
 4. w zakresie w jakim b─Ödzie to technologicznie mo┼╝liwe - przenoszenia danych, obejmuj─ůce prawo do otrzymania danych i przes┼éania ich innemu administratorowi lub do ┼╝─ůdania, przes┼éania tych danych bezpo┼Ťrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane s─ů w spos├│b zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyra┼╝onej zgody);
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem (o ile przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody).

Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, je┼╝eli uznaj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych odbywa si─Ö niezgodnie z prawem.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe mog─ů zosta─ç udost─Öpnione:

 1. podmiotom przetwarzaj─ůcym, w zwi─ůzku z realizacj─ů zawartych przez nas um├│w, w ramach kt├│rych zosta┼éo im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom system├│w informatycznych i us┼éug IT;
 2. podmiotom, kt├│rym udost─Öpniamy dane osobowe niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éug na nasz─ů rzecz;
 3. na podstawie zawieranych um├│w, np. bankom w zakresie realizacji p┼éatno┼Ťci;
 4. podmiotom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç pocztow─ů lub kuriersk─ů;
 5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania

Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane w formie umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osoby,

kt├│rej dane dotycz─ů, przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest do niezb─Ödne celem:

 1. wykonania umowy/um├│w ÔÇô do momentu ich rozwi─ůzania b─ůd┼║ wyga┼Ťni─Öcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ÔÇô do momentu przedawnienia roszcze┼ä;
 3. wype┼énienia ci─ů┼╝─ůcych obowi─ůzk├│w prawnych ÔÇô do momentu wyga┼Ťni─Öcia obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciw w zale┼╝no┼Ťci, kt├│re ze zdarze┼ä nast─ůpi jako pierwsze.

8. Profilowanie i przetwarzanie w spos├│b zautomatyzowany

Pa┼ästwa dane osobowe nie b─Öd─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten spos├│b, ┼╝e w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mog┼éyby wobec Pa┼ästwa zapada─ç jakiekolwiek decyzje lub mia┼éyby by─ç powodowane inne skutki prawne.

Grupa kapitałowa


sidebar1

sidebar2